Outsourcing IT to niezwykle efektywna strategia zarządzania przedsiębiorstwem.
Oferowany przez oznacza wzięcie przez nas pełnej odpowiedzialności za wybrane zasoby informatyczne. Pozwala to firmie skupić się na działalności i rozwoju w swojej branży, a informatykę powierzyć firmie posiadającej doświadczenie i specjalistów w zakresie IT – tak jest taniej i skuteczniej. Organizacja ma większą elastyczność finansową wynikającą z ograniczenia kosztów stałych oraz posiada możliwość lepszego zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymywanie działów IT zajmujących się działalnością pomocniczą jest często bardzo kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniego poziomu usług. • optymalizacja kosztów obsługi - rezygnacja z działu zajmującego się systemami informatycznymi lub jego pomniejszenie,
 • brak problemów związanych z czasową nieobecnością pracowników działu IT w firmie,
 • podniesienie bezpieczeństwa organizacji,
 • brak ryzyka ponoszenia kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,
 • dostęp do specjalistów z wielu dziedzin,
 • wyższa elastyczność. • kompleksowa obsługa infrastruktury sprzętowej i komunikacyjnej,
 • obsługa oprogramowania użytkowego oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie sieciami LAN i WAN,
 • administrowanie serwerami: komunikacyjnymi, aplikacyjnymi, bazodanowymi,
 • prowadzenie projektów i doradztwo w zakresie IT.