MenuWe wczesnych fazach projektu ogólne idee przekształcane są w . Dobre koncepcje to te, które są możliwe do zrealizowania, a profesjonalne zarządzanie projektem jest podstawowym warunkiem wstępnym osiągnięcia celów projektu, z punktu widzenia .

Nasi konsultanci posiadają w przygotowywaniu i realizacji złożonych, interdyscyplinarnych projektów IT. Postanowiliśmy wykorzystać ten atut i rozpoczęliśmy świadczenie usług doradczych w zakresie .

W oparciu o to doświadczenie, podejmuje się również zadań związanych z zarządzaniem projektem jako . Dzięki redukcji, koordynowaniu oraz optymalizacji prac, wydajność oraz jakość realizacji projektu może znacząco wzrosnąć. Na życzenie Klienta przyjmujemy za projekt.  • określenie celów,
  • organizacja projektu,
  • zarządzanie jakością,
  • kontrola postępu prac (ilościowa i jakościowa),
  • zarządzanie projektem (terminy, procesy, koszty),
  • zarządzanie zmianami (decyzje odnośnie terminów itp.),
  • zarządzanie dokumentacją,
  • zarządzanie komunikacją i informacją,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • zarządzanie kryzysowe.