MenuKarsen Sp. z o.o.
ul. Krokusowa 3
92-101 Łódź
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
727-27-78-935
101096482
0000388689, Sąd Rejonowy dla Łódź – Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.